Jack 發表於
版本狀態
已完成校對

 

  閱讀古書, 2


緯書之學盛于西漢,自光武嚴禁不行,故歷代弘儒未及盡睹。至唐瞿曇悉達,奉勑以成《占經》一百二十卷,探集緯書七十餘種,可謂無遺珠矣!然歷來禁秘不第,宋元即我明巨公,皆未之見。今南北靈臺亦無藏本,吾弟好讀乾象,又喜佞佛,以布施裝金而得此書於古佛腹中,可謂雙濟其美。無但不知藏之何代何人,而今一旦洩漏,其關係諒必匪輕。吾欲弟列之架上,何如藏古佛腹中時也,後之覽者可不知苟重云。時萬曆丁巳孟秋上瀚,兄明哲書于流雲館中。

 

是書曆唐迄明,約數百年,始獲于挹玄道人,亦奇矣哉。而誌其所獲繇來者,道人之兄也。戊子初夏偶游蕪江,蒙友人不秘而手錄之,殆有夙緣乎。古宣張一熙質先甫識于必必軒。